Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

kennelvandetoogwijkhoeve.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van kennelvandetoogwijkhoeve.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan kennelvandetoogwijkhoeve.nl verstrekt.
kennelvandetoogwijkhoeve.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM KENNELVANDETOOGWIJKHOEVE.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

kennelvandetoogwijkhoeve.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan kennelvandetoogwijkhoeve.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG KENNELVANDETOOGWIJKHOEVE.NL GEGEVENS BEWAART

kennelvandetoogwijkhoeve.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

kennelvandetoogwijkhoeve.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van kennelvandetoogwijkhoeve.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. kennelvandetoogwijkhoeve.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

kennelvandetoogwijkhoeve.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Privacybeleid van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan kennelvandetoogwijkhoeve.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. kennelvandetoogwijkhoeve.nl heeft hier geen invloed op.
kennelvandetoogwijkhoeve.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via kennelvandetoogwijkhoeve.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hettie@kennelvandetoogwijkhoeve.nl
kennelvandetoogwijkhoeve.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren